2008 De weg omhoog

Er is verrassend weinig nodig om een mensenleven van de ene op de andere dag overhoop te halen. Een niet verwerkte echtscheiding. Een instabiele thuisbasis. Een zwak moment. Een fatale ontmoeting. Of een niet onderkende aandoening. De meeste mensen zijn prima in staat een of meerdere tegenslagen te verwerken of hebben een natuurlijk vangnet waar ze in geval van nood op kunnen terugvallen. Er blijven echter altijd mensen die het inzicht en de veerkracht (tijdelijk) missen en zich niet (willen) laten ondersteunen. Voor ze er erg in hebben, raken ze in een vrije val. Sommigen kiezen daar voor, veel vaker valt er niets te kiezen en overkomt het ze gewoon.

Voor die laatste groep is nu een vangnet in het leven geroepen, op initiatief van de stuurgroep Openbare Geestelijk Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang (OGGZ/MO). Hulpverleners van deelnemende instellingen, huisartsen, overheidsorganen en woningcorporaties in regio Rivierenland kunnen cliënten aanmelden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg, waarna er gerichte actie wordt ondernomen. 

'De weg omhoog', gemaakt in opdracht van GGD Rivierenland, gaat over dit vangnet: hoe kwam het tot stand, wat is de werkwijze en, niet onbelangrijk, wat levert het op? Vier interviews, acht portretten en acht reacties bieden een gevarieerd inzicht.