De Kapel - van godshuis naar residentie (2015)

Als nieuwbakken student aan sociale academie De Nijenburgh maakte ik in september 1974 kennis met de kapel. Die was onderdeel van het seminarie, waar de opleiding was neergestreken nadat de paters enkele jaren daarvoor waren vertrokken. Ik woonde korte tijd op de zolder van het voormalige zusterhuis, aan het uiteinde van het seminariecomplex. 's Avonds liepen we door het donkere, verlaten schoolgebouw naar de kapel. Die was, op het orgel na, nog volledig intact. Er stond een piano waarop Willem, een van de studenten, fraaie recitals gaf. Flesje wijn erbij, reuzegezellig. Toen de kapel veertig jaar later - tussentijds was er het nodige gebeurd - tot appartementencomplex werd verbouwd, stelde ik de initiatiefnemers voor om het proces mét de historie vast te leggen in een boek. Ze stemden in en het boek werd tijdens Monumentendag 2015 aan bewoners én stad, in die volgorde, gepresenteerd.
Op de linker foto samen met ontwerper John van der Meer (midden, met bril) present bij de feestelijke eerste paal in mei 2013. Op de middelste foto (11 september 2015) van links aannemer Wout Rasing, moi, ontwikkelaar Len de Koster en burgemeester Roland van Schelven bij de overhandiging van het eerste publieksexemplaar